“Hållbarhet är ett kärnvärde för Axon och är till fullo integrerat i verksamheten. Det vägleder oss i vårt fortsatta arbete mot en bättre och mer hållbar framtid.”

Gustaf Gerleman,
Co-founder Axon

Hållbarhet på Axon.

Schyssta profilprodukter. Så sammanfattas vår syn på hållbarhet. Det betyder att du alltid kan känna dig trygg med våra produkter. Att du vet att de är schyssta mot miljön och har tillverkats under bra förhållanden. Och att de håller hög kvalitet.

Miljö

Att skydda miljön är vår gemensamma skyldighet. Vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan och har satt upp tydliga mål för hur vi ska kunna minska den. Med din hjälp kommer vi att nå dem.

Schyssta villkor

Våra produkter ska tillverkas under schyssta villkor. Det innebär förhållanden som är trygga, säkra och rättvisa. Och där alla medarbetare behandlas med värdighet och respekt. Allt detta regleras i den uppförandekod som alla våra leverantörer har fått godkänna.

Kvalitet

En viktig hållbarhetsaspekt är kvalitet. Trots ett stort sortiment är vi måna om att våra produkter ska vara av god kvalitet. Det gör att profilprodukterna används länge och på så sätt minskar påverkan på miljön. Samtidigt som de ger ett större värde för dig.

Uppförandekod

I Axons uppförandekod sammanfattas våra värderingar. I den klargörs vår respekt för de mänskliga rättigheterna och vår hänsyn till miljön. Uppförandekoden ställer upp en tydlig minimistandard för både oss själva och våra leverantörer. För att bli godkänd som leverantör måste man alltid först godkänna vår uppförandekod.

Ladda ner vår code of conduct

Miljöhänsyn. Bra arbetsförhållanden. God kvalitet. Schyssta profilprodukter helt enkelt.

100%

klimatneutralt kontor senast 2025

Våra miljömål.

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är våra miljömål. Vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan och har satt upp tydliga mål för hur vi ska kunna minska den ytterligare.

Transporter

Idag kommer 99,2% av all vår försäljning från europeiska leverantörer. Det innebär produkter från europeiska lager. I många fall är produkterna tillverkade i Asien, men de har då alltid transporterats hit med båt. Endast 0,8% av vår försäljning utgörs av produkter som flugits hit från Asien. Det är en låg siffra. Vi vill dock bli ännu bättre. Vårt mål är därför att sänka den siffran till under 0,5% senast 2025.

Vårt kontor

Vi arbetar systematiskt för att minska vårt kontors miljöpåverkan. Det betyder att vi alltid väljer miljövänliga alternativ när det är möjligt. Exempelvis innebär det att vi återvinner allt vårt avfall, använder miljövänlig el och uppvärmning och väljer miljövänliga alternativ när vi köper kontorsvaror, mat och dryck. Målet är att vårt kontor senaste 2025 ska vara 100% klimatneutralt.

Vårt sortiment

Hos oss finner du ett av marknadens största sortiment av miljövänliga profilprodukter. De utgör idag hela 18% av vårt sortiment. Vi vill att du alltid ska ha ett miljövänligt alternativ oavsett vad du vill köpa. Vi har kommit långt, men är inte nöjda. Vårt mål är därför att de miljövänliga produkterna ska utgöra minst 50% av vårt sortiment senast 2028.

Vi stödjer.

Vi vill göra mer. Därför stödjer vi varje år två organisationer vars arbete vi tycker är extra viktiga.

Unicef

Unicef har sedan 1946 kämpat för en bättre värld för alla barn. Arbetet tar utgångspunkt i FN:s barnkonvention och syftar till att stärka barns rättigheter. En viktig del i Unicefs arbete är att säkerställa att alla barn får en bra skolgång. En bra grundutbildning är central för ett barns utveckling och livskvalitet. Dessutom är det en av de viktigaste insatserna för att ett land ska utvecklas positivt. Under 2024 bidrar Axon med skolpaket till 3000 barn i olika utsatta delar av världen.

WWF

WWF är en oberoende miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. Organisationen arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. Arbetet är av avgörande betydelse för både djurlivet och mänskligheten i stort. För att stödja detta viktiga arbete är Axon ett av WWF:s vänföretag under 2024.

Vad du kan göra.

Det är du som kund som har den yttersta makten att påverka. Du använder den varje gång du väljer en miljövänlig produkt. Eller när du väljer kvalitet framför kvantitet. Och inte minst när du väljer en leverantör som tar hållbarhet på allvar.

Eco

Hos oss är det lätt att handla miljövänligt. Håll bara utkik efter våra eco-märkta produkter. Eco-märkningen innebär att produkten är ett bra miljöval. Den kan t ex vara tillverkad av återvunnen plast eller av ekologiskt odlad bomull. Eller är produkten biologiskt nedbrytbar. När du väljer en eco-märkt produkt gör du inte bara ett bra miljöval för stunden utan du lägger även en röst på fler miljövänliga produkter i framtiden.

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning av framförallt kläder och livsmedel. När du väljer en av våra Fairtrade-märkta produkter skapar du förutsättningar för förbättrade förhållanden för odlare och anställda i utvecklingsländerna. Schysst.

Kvalitet

Att välja kvalitet framför kvantitet är ett smart sätt att handla hållbart. Kvalitet innebär att produkten har längre livslängd och därmed mindre miljöpåverkan. I slutändan är kvalitet ofta billigare för plånboken också. Dubbelt smart alltså.

Återvinning

Har du överblivna produkter som du inte längre vill ha? Inga problem. Kontakta då oss på recycling@axonprofil.com så hjälper vi dig med en miljöriktig återvinning.